3‰ din cifra de afaceri

Redirecţionați 20% din impozitul pe profit

Potrivit art.8 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, în condiţiile legii. Potrivit art. 21 alin. 4 lit. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind Sponsorizarea scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă de 3‰ din cifra de afaceri.

Potrivit procedurii din Codul Fiscal, finanțatorul trebuie doar să semneze un contract de sponsorizare cu organizația non-profit prin care declara ca sunt de acord să direcționeze 20% din impozitul pe profit la finalul anului. Este important ca această donație să fie realizată cel mai tarziu in luna decembrie.

Procedura este simplă: se calculează suma aferenta celor 20% din impozitul pe profit al companiei şi se încheie un contract de sponsorizare.

Cheltuielile sunt deductibile, deci costurile pentru companie sunt zero.

Puteți descărca un model de contract de sponsorizare aici:
model_contract_sponsorizare