sept.
17

Ajutor pentru achiziționarea de echipamente IT pentru Telemuncă

Vă prezentăm în cele ce urmează noi informații, primite de la domnul avocat Dragoș GHEORGHE, referitoare la ajutorul privind achiziționarea de echipamente IT pentru salariații care desfășoară muncă de la domiciliu, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020.

__________________________________

Întrucât puteți beneficia de acordarea de ajutor privind achiziționarea de echipamente IT pentru salariații care desfășoară muncă de la domiciliu, revin cu noi informații privind situația aprobării ordinului pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020.

În acest sens vă comunic faptul că la data de 10.09.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1376/ 2020 emis de Ministerul Muncii și care a intrat în vigoare în data de 13.09.2020. (Ordinul îl regăsiți în atașament).

Întreaga procedură de depunere a solicitărilor se desfășoară exclusiv pe site-ul www.aici.gov.ro , astfel cum prevede și art. 3 din Ordin, prin SELECTAREA PROCEDURII – Procedură acordare sume prevăzute de art. 6 din O.U.G. 132/2020 – 2.500 telemuncă – depunere dosar cerere, și a INSTITUȚIEI DORITE – AJOFM București Sector, după care se va proceda la completarea câmpurilor libere și descărcarea/ încărcarea documentelor completate și semnate electronic.

Vor fi încărcate pe platformă DOAR Formularele ”PDF INTELIGENTE”, care se descarcă de pe platformă, prin urmărirea pașilor anteriori descriși.

Cu toate acestea, având în vedere că față de formularele trimise inițial, forma finală a acestora a suferit câteva modificări (inclusiv formatul), vă atașez în corpul e-mailului formularele, pe care le-am descărcat potrivit procedurii anterior menționate.

În altă ordine de idei, important de precizat este și faptul că trebuie acordată o sporită atenție și obligației ce vă revine, respectiv aceea de a transmite documentele justificative scanate în termen de 30 de zile de la momentului acordării sumelor prevăzute de Ordonanță.

Procedura se va realiza în mod similar prin încărcarea acestora tot pe platforma aici.gov.ro, prin selectarea „Procedură acordare sume prevăzute de art. 6 din O.U.G. 132/2020 – 2.500 telemuncă – depunere documente justificative”.

Documentele justificative sunt prevăzute de art. 6 din Ordin și constau în:

  1. facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice;
  2. bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor prevăzute la lit. a);
  3. fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/și, după caz, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015, sau/și, după caz, situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

Cu deosebită considerație,
Avocat Dragos GHEORGHE
+40723568773
www.legalstudio.ro <http://www.legalstudio.ro>

București, 17.09.2020

__________________________________

  • Pentru a descărca „Ordinul nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență̆ a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă”, în format PDF, vă rugăm să apăsați AICI
  • Pentru a descărca Anexa 2 a Ordinului menționat mai sus, în format PDF, vă rugăm să apăsați AICI
  • Pentru a descărca Anexa 3 a Ordinului menționat mai sus, în format PDF, vă rugăm să apăsați AICI
  • Pentru a descărca Anexa 4 a Ordinului menționat mai sus, în format PDF, vă rugăm să apăsați AICI