2% din impozitul pe venit

Donează 2% pentru A.E.R.

 

1. Ce înseamna 2%? 

Orice persoană care realizează venituri în România poate direcționa 2% din impozitul pe venit către o organizaţie non-profit. Acest lucru este reglementat prin lege şi dă posibilitatea oricărui contribuabil să ajute un ONG fără nici un fel de cheltuială în plus pentru acesta. Ceea ce trebuie reţinut de la bun început este că nimeni nu este obligat să facă acest lucru, la fel cum nu este obligat nici să redirecţioneze cei 2% către o organizaţie anume. De asemenea această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie, ci este în esență o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către sectorul neguvernamental. Dacă nu folosiți această opţiune, suma respectivă va fi încasată și gestionată de stat.

2. Ce trebuie să faceți?

Dacă doriţi să ne susţineţi prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit plătit de dumneavoastră în anul fiscal 2015, completaţi și transmiteţi până la data de 25 mai 2016, unul dintre cele două documente de mai jos, sau ambele în funcţie de situaţia în care vă încadraţi:

1) dacă aveţi venituri doar din salarii;

2) dacă aveți venituri de oricare altă natură decât salarii;

3) dacă aveţi venituri şi din salarii şi de altă natură.

În prima situaţie, adică dacă aveţi venituri doar din salarii, indiferent de numărul acestora, nu aveţi obligaţia depunerii unei declaraţii privind veniturile realizate. Pentru a direcţiona cele două procente, trebuie să completaţi cererea 230 (Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual) la capitolele I (Date de identificare a contribuabilului) şi III (Destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, potrivit Art.57 Alin.(4) din Legea nr. 571/2003). La capitolul III se vor completa datele de identificare ale organizaţiei (vedeţi sfârşitul acestei pagini).

În cea de-a doua situaţie, dacă aveţi venituri din alte surse decât salarii (ex: venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor etc.) sau din alte surse la care se adaugă veniturile din salarii, va trebui să completaţi declarația 200 (Declaraţie privind veniturile realizate din România) la capitolele aferente surselor de venit, iar pentru a direcţiona cele două procente, veţi completa capitolul III (Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul net/câştigul net anual impozabil), punctul 2 (Susţinerea unei entităţi nonprofit).

În cea de-a treia situaţie, adică dacă aveţi venituri şi din alte surse şi din salarii, va trebui să completaţi şi să depuneţi ambele formulare.

Atât în cazul cererii 230 cât şi în cazul formularului 200, chenarul dedicat sumei ce urmează a fi direcţionate nu se completează, urmând a fi completat de către funcţionarii Administraţiilor Financiare.

Declaraţiile trebuie depuse personal (în cazul ambelor formulare) până la data de 25 mai 2016.

Datele care trebuie completate sunt următoarele:

– Numele organizaţiei: ASOCIAȚIA EDITORILOR DIN ROMÂNIA

– Codul de identificare fiscală: 9833667

– Contul bancar în format IBAN: RO49RNCB0072049718450001

Mai jos veți găsi cele două formulare cu datele noastre deja completate.

 
Descărcați documentul dorit printr-o simplă apăsare: