apr.
6

Legea „Kurzarbeit” a fost promulgată – angajatorii pot reduce programului angajaților cu până la 80%

Legea nr. 58/2001, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, a fost publicată în Monitorul Oficial al României ieri, 05.04.2021, și intră în vigoare la 3 zile calendaristice de la data publicării.

Legea 58/2021 aduce modificări privind programul de muncă redus, așa numitul model „Kurzarbeit”, reglementat prin OUG 132/2020, permițând angajatorilor reducerea programului angajaților cu până la 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă, în caz de stare de urgență, alertă sau asediu, dar numai în urma obținerii acordului scris al salariaților, acestora urmând să li se reducă cu 25% salariul pe parcursul perioadei convenite.

Astfel, pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. În prezent aceasta este de 75% din diferența dintre salariul brut din contractul de muncă și salariul brut aferent programului redus.
Angajatorii pot suplimenta fără ca această diferența să poată fi decontată.

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de munca și poate solicita decontarea indemnizației daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a. măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
b. reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv 2019. În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

În vederea decontării indemnizației, angajatorul trebuie să depună o cerere însoțită de următoarele documente:
a) copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă și dovada aducerii acesteia la cunoștința salariaților, prin orice mijloace folosite de angajator în mod obișnuit pentru comunicarea cu angajații;
b) declarație pe propria răspundere a angajatorului;
c) copia acordului încheiat cu reprezentanții salariaților, dovada informării salariaților acolo unde nu există organizație sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau reprezentanți ai salariaților;
d) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Pentru a descărca Legea nr. 58/2021, vă rugăm să apăsați AICI