Editura Doxologia

siglaDOXOLOGIA

 

 

 

CIF: 5334656

Adresă: Str. Cuza Vodă Nr. 51 Cod 700038

Oraş: Iași

Ţară: România

Pagină web: http://editura.doxologia.ro/editura

E-mail: editura@doxologia.ro

Tel: 0232.216.693

Fax: 0232.216.694

Director: Cătălin Jeckel

Secretar de redacție: Daniel Ciobanu

Activitate: Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, continuatoare a activităilor culturale ale marilor ierarhi cărturari ai Moldovei, Varlaam, Dosoftei, Veniamin, caută să răspundă aşteptărilor şi exigenţelor vremurilor de astăzi, aşa cum înaltele figuri eclesiastice evocate au făcut-o odinioară. Editura Doxologia publica lucrari de spiritualitate ortodoxa, literatura patristica, memorialistica, poezie si proza crestina, afirmandu-se ca o voce distinctă în peisajul publicistic românesc şi nu numai, tocmai prin fidelitatea faţă de mesajul Evangheliei, transmis în continuitatea neîntreruptă a Sfintei Tradiţii.

Anul înfiinţării: 2009

Indicativ editură: 375

Nr. titluri pe an: 75

Domenii de activitate: Teologie; Spiritualitate; Istorie; Poezie și proză creștină; Literatură memorialistică; Știință și tehnică

Tip de activitate: Editura

Produse: Cărți; Albume; Reviste