Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași

sigla-editurii-universitatii-al-i-cuza-iasi

 

 

 

CIF: RO 14104370

Adresă: Str. Pinului nr. 1A, 700109

Oraş: Iași

Ţară: România

Pagină web: www.editura.uaic.ro

E-mail: editura@uaic.ro

Tel: 0232.314.947

Fax: 0232.314.947

Director: prof.dr. Andrei Corbea-Hoisie

Activitate: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este un copil al revoluţiei din decembrie 1989. Puţin după 1 ianuarie 1990, am prezentat primului Birou al Senatului ales în libertate un proiect de editură academică, menită a canaliza potenţialul ştiinţific al universitarilor ieşeni într-­o formulă ce consacra, după un model occidental verificat – Presse Universitaire sau University Press -, interesul instituţiei de a­-şi promova propriile valori pe o piaţă a ideilor de departe dominată de Capitală. Formula convenită a inclus şi achiziţionarea unei imprimerii, căci la acea vreme doar autonomia deplină faţă de vechea tipografie a statului garanta şi apariţia a ceea ce voiam să publicăm. Din prima alocaţie valutară pe care Universitatea a primit­-o din partea Ministerului s-­au achiziţionat două computere şi două maşini de tipar, adăugate zestrei destul de modeste a atelierului de multiplicare unde se litografiau în continuare, în condiţii de o precaritate astăzi greu imaginabilă, cursurile pentru studenţi. S-­a constituit apoi o redacţie, s-­au alcătuit planuri editoriale şi, în fine, au apărut primele cărţi.

Anul înfiinţării: 1990

Indicativ editură: 703

Nr. titluri pe an: 100

Nr. titluri disponibile: 927

Domenii de activitate: Filosofie şi Ştiinţe sociale; Istorie; Litere; Ştiinţe ale naturii; Ştiinţe economice; Ştiinţe exacte; Ştiinţe juridice; Educaţie fizică

Tip de activitate: Editura

Produse: Cărți; Reviste; Anale științifice